Opzet van de almanakken

d e redactionele opzet van de diverse almanakken ontliep elkaar niet zoveel. Meestentijds hadden zij alle dezelfde rubrieken en dat waren er nogal wat: