Waar komt de Enkhuizer Almanak vandaan?

l aarschijnlijk is de rijke historie van de almanak begonnen in Amsterdam. Aan het eind van de 19de eeuw is de toenmalige uitgever verhuisd naar Haarlem en van 1952 tot 1992 was de standplaats Apeldoorn. Sinds 1992 wordt de Enkhuizer Almanak voor het eerst in zijn bestaan in Enkhuizen uitgegeven. Hoewel veel mensen dit niet zouden vermoeden, bestaat het voltallige personeel van de uitgeverij uit één persoon.

De Enkhuizer Almanak is een typisch boekje voor dagelijks gebruik gebleven. Naast de traditionele en eeuwenoude rubrieken, die natuurlijk elk jaar geactualiseerd worden, staat het bol van wetenswaardigheden, verhaaltjes en tips op velerlei gebied. De feiten van vandaag zijn dat de almanak gewoon een populair artikel is en dat als vraagbaak fungeert over onderwerpen die in geen enkel ander naslagwerk bijeen zijn gebracht.

Welke plaats de Enkhuizer Almanak in de vier eeuwen van zijn bestaan in de Nederlandse samenleving toekomt, welke invloeden de 'Enkhuizer' op tal van bevolkingsgroepen heeft uitgeoefend en welke taak hij tot op heden vervult, het zijn zaken, die slechts voor een deel zijn vast te stellen.
Zeker is dat de Enkhuizer Almanak een ijzersterke traditie is gebleken en het is niet overdreven om te stellen, dat de Nederlanders best trots mogen zijn op dit cultuurbezit. Immers de Enkhuizer Almanak is de oudste nog verschijnende almanak ter wereld.