Geschiedenis van de familie Stichter

h et uitgaverecht is eeuwenlang in handen geweest  van de familie Stichter. Johannes Stichter was een drukker en boekverkoper in Amsterdam. In het jaar 1800 ontving ene juffrouw Stichter dit uitgaverecht als erfenis. Zij trouwde met ene meneer Van Staden en aldus gingen de rechten over naar de familie van Staden. Van beide uitgeverstakken leeft niemand meer, wel wordt de naam Stichter ook nu nog steeds op de titelpagina afgedrukt.

De familie Stichter heeft een begin gemaakt met een uitgave, die de eeuwenstormen heeft getrotseerd. Hij is elk jaar trouw blijven verschijnen, ondanks het drukpersverbod in de Franse tijd en de censuur tijdens de Duitse bezetting.
De Enkhuizer Almanak heeft zich altijd bezig gehouden met publicaties ten behoeve van 'de verheffing des volks' , zoals dat vroeger heette. Wie de leeskunst machtig was kon uit de almanak altijd wel iets opsteken. Vooral in de vorige eeuw werden leerrijke verhandelingen en zang- en dichtstukjes opgenomen. Jan Pieter Heije en Nicolaas Beets publiceerden omstreeks 1845 regelmatig in de 'Enkhuizer'. Dr. Jan Pieter Heije debuteerde in de Enkhuizer Almanak van 1844 met het zo beroemd geworden lied van Piet Hein en zijn Zilvervloot.

Ook de Maatschappij tot Nut van't Algemeen heeft een lange reeks jaren voet aan de grond gehad in de almanak. Het 'Nut' wilde mikken op het grote publiek en verwierf het recht om zich te bemoeien met inhoudelijke zaken. De inhoud moest vooral leerzaam zijn!