Het ontstaan van het Enkhuizer Almanak Museum

a an de voet van de Drommedaris, nabij het havenhoofd, op één van de mooiste plekjes van Enkhuizen is het Enkhuizer Almanak Museum gelegen.

Na een periode van intensieve voorbereiding en een ingrijpende verbouwing van deze voormalige koelcel van de visafslag, is de expositieruimte in 1995 ter gelegenheid van de 400ste jaargang voor het publiek geopend. Het project is initiatief en 'geesteskind' van eigenaar/ directeur van de uitgeverij van de jaarlijkse uitgave, mevrouw Fransje Jongert.

In het kleine museum is een permanente expositie ingericht van bijzondere archiefstukken. De eeuwenoude vaste rubrieken van de almanak, zoals bijvoorbeeld de tijdrekening, de stand van de hemellichamen, de watergetijden, het luiden van de poort klokken van Amsterdam of de vertrektijden van de diligences naar Haarlem of Leiden zijn gevisualiseerd met gebruikmaking van actuele technische snufjes. Bladeren door een 17e eeuwse almanak is dus mogelijk!

Het archief heeft de tand des tijds goed getrotseerd, ondanks bijvoorbeeld de drukpersverboden in de tijd van Napoleon of de censuur gedurende de Duitse bezetting.

Bij de presentatie ligt de nadruk op behoud en beheer van de collectie in een sfeer van hi-tech en nostalgie. Zo is door toepassing van moderne technieken het tentoonstellen van kwetsbare objecten toch mogelijk gemaakt. Zeer bijzonder is de verlichting in dit museum. Ieder lichtpunt is namelijk niet een lamp, maar een glasvezelkabel. Vanuit de technische ruimte van het museum wordt het licht door de kabels gejaagd. Het voordeel van deze methode is, dat de (schadelijke) warmte van het licht niet op de tentoongestelde objecten in de vitrines komt.
Een deel van de beschikbare ruimte is gereserveerd voor thema-exposities, die rechtstreeks dan wel indirect te maken hebben met de Enkhuizer Almanak.

Openingstijden:

Voorjaarapril - juni zaterdag en zondag
Zomerjuli - augustus dagelijks
Najaarseptember - oktober zaterdag en zondag
Winternovember-maart gesloten

Gezelschappen op afspraak
Toegang donatie

De contactgegevens van het Enkhuizer Almanak Museum vindt u hier